Info om www.oig.no

Antall registerte bruker på www.oig.no er 23, er her 10 gjester og 13 brukere med OIG tittel. Til sammen har disse brukerene skrevet 102 innlegg og fått 474 kommentarer på dette. Innlegget som har fått flest kommentarer er og er skrevet av .

Chatten har innlegg, og her er navnet som har høyest antall. Med hele innlegg har dette navnet en suveren ledese foran som har

Det er foretatt 688 pålogginger, og her står for % av innloggingene.